آیا میدانید می*توانید* بد*ون د*اشتن فروشگاه، [فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند قادر به دیدن لینک ها می باشند ] د*اشته باشید*؟ این کار با *د*راپ شیپینگ* dropshipping امکان*پذیر شد*ه است. در این مقاله راجع به د*راپ شیپینگ* و ویژگی های آن، مزایا و معایب آن صحبت می نماییم.

دراپ شیپینگ چیست؟

دراپ شیپینگ نوعی از کسب و کار خرده فروشی بوده که درواقع فروشنده مالک هیچ*یک از اقلامی که به فروش می*رسند نیست.
حقیقت امر این است که شما به*عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می*کنید. سفارش را دریافت می*کنید، سفارش را به شرکت حمل و نقل ارسال می*کنید تا آن را از محل تولید (انبار فروشنده اصلی) به محل خریدار برساند.
سود شما تفاوت قیمت خرید مشتری در وبسایت شما و آن چیزی است که مالک اصلی کالا از شما طلب می*کند، البته با کسر سرویس حمل و نقل!
دراپ شیپینگ چطور کار می*کند؟

به*طورکلی دراپ شیپینگ خیلی دچار پیچیدگی*های معمول کسب و کار آنلاین نیست. در تصویر زیر می*توانید به*طورکلی روند این مدل کسب و کار را مشاهده کنید.


بازدیدکننده به فروشگاه آنلاین شما آمده و سفارش خود را ثبت می*کند.
شما سفارش را دریافت می*کنید و به*صورت خودکار یا غیر خودکار سفارش وارده را به مالک کالا ارسال می*کنید.
بسته*ی حاوی کالای خریداری شده از طرف شما به مشتری می*رسد.

اما اگر بخواهیم به طور جامع تری توضیح دهیم شما محصولات را با قیمت عمد*ه*فروشی می*خرید* و قیمت*های خرد*ه*فروشی خود*تان را اعمال می*کنید*. به این ترتیب که:
۱٫ ابتد*ا محصولات د*لخواه خود* را لیست می*کنید*.
۲٫ سپس محصولات خود* را روی وب*سایت*های حراجی قرار می*د*هید*.
۳٫ بعد* از فروش، پول*ها را جمع*آوری می*کنید*.
۴٫ محل سفارش را از طریق سایتی که د*ر اختیار شما گذاشته شد*ه، برای شرکت می*فرستید*. اختلاف پولی که شما روی محصول کشید*ه*اید* از هزینه اصلی می*شود* سود* شما.
۵٫ د*ر نهایت محصول به*طور مستقیم به د*ست مشتریان*تان خواهد* رسید*.
۶٫ فروش مجد*د* به معنی سود* بیشتر است.
اگر توجه کنید*، د*ر معاملات خرید*وفروشی که واسطه*ای نباشد* و فقط صاحب فروشگاه و توزیع*کنند*ه محصولات د*ر فروش نقش د*اشته باشند*، حاشیه سود* عملیاتی کارآفرین بیشتر خواهد* شد*.
هنگامی که شما برای یک بار با شرکت*های توزیع*کنند*ه به توافق می*رسید*، شرکت رسید*گی به مراحل انجام شد*ن ارسال، برگشت (بازد*ه) و صد*ور فاکتور محصول را بر*عهد*ه خواهد* گرفت.
تنها نگرانی فروشند*ه*های این فروشگاه*های مجازی می*تواند* رسید*ن تعد*اد* مشتریان به بالاترین حد* از طریق پورتال آنها باشد*.
بهترین راه برای شروع، مشخص کرد*ن حاشیه سود* عملیاتی فروش خود* قبل از هر اقد*امی است.
برای رسید*ن تعد*اد* مشتریان به بالاترین حد*، د*اشتن د*انش حد*اقلی از [فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند قادر به دیدن لینک ها می باشند ]، [فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند قادر به دیدن لینک ها می باشند ]و [فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند قادر به دیدن لینک ها می باشند ] می*تواند* ارزشمند* باشد*. نکته مهم این است که د*ر رقابت*های تبلیغاتی از د*یگران متفاوت باشید* و پیشنهاد*های وسوسه*کنند*ه*ای د*ر اختیار مشتریان قرار بد*هید* که د*ر پایان شما را انتخاب کنند*.