۲۰ کلید طلایی برای زنانی که خواهان ارتباط موفق با شوهر خود هستند
مجموعه: رازهای موفقیت
ارتباط موفق با شوهراصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را زمانی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید.1 - همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.2 - همسر خود را به چشم یک شی*ء مسؤول ننگرید. بلکه به شخصیت وجودی او احترام بگذارید.3 - جنبه یا بخش*هایی از شخصیت شوهرتان را که باعث تمایز او از سایرین می*شود مورد توجه و تحسین قرار دهید.4 - برای این که همسرتان با شما روراست باشد سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل شوید. اگر حرف*ها و گفته*های او مطابق میل شما نیست از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذر بی*اعتمادی در زندگی خود می*کارید.5 - وقتی همسرتان با شما درد دل می*کند و راز دلش را با شما در میان می*گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نگویید که اسرار درونش ناخوشایند و بی*رحمانه است*.6 - به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می*شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.7 - او را به درک نکردن*، عدم صمیمیت و بی*احساس بودن متهم نکنید. زیرا او درک کردن*، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می*دهد.8 - نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی*افتد مگر این که همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سؤال کرده و دیدگاههای واقعی وی را نسبت به خود و زندگی*تان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می*دهد بدون انتقاد و جبهه*گیری بپذیرید.9 - زمانی که همسرتان با شما صحبت می*کند به دقت به حرفهای او گوش فرا دهید زیرا عدم توجه شما به گفته*های او عدم علاقهٔ شما را نشان می*دهد.10 - هیچ وقت از کارهایی که همسرتان برای جلب محبت شما انجام می*دهد انتقاد نکنید برای مثال وقتی او به شما محبت می*کند، آن را بیش از اندازه لوس ندانید او به شیوهٔ خود ابراز محبت می*کند.11 - او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید بلکه به وجود او نیز اهمیت بدهید. به عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج*تان*، هدیه*ای به او می*دهید سعی کنید از قبل در مورد هدیهٔ مورد علاقه*اش اطلاعاتی به دست آورید.12 - از همسر خود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح*ها و ایده*ها و افکار شما موافق باشد و آنها را تحسین کند. واقع بین باشید و به او اجازه دهید که نظرش را هر چند که برخلاف میل شما باشد، بیان نمایید.13 - اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را زمانی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید. در بسیاری اوقات حالت روحی او برای ابراز محبت به شما مناسب نیست و اصرار زیاد شما منجر به مخالفت شدید او می*شود.14 - برای همسر خود نقش یک زن حساس و شکننده را بازی نکنید. زیرا این حالت شما باعث می*شود که همسرتان فکر کند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش*تان می*شود. بنابراین سعی می*کند که ارتباط کلامی کمتری داشته باشد و همین امر باعث ناراحتی شما می*گردد.15 - سعی کنید که در ارتباط با همسرتان همواره هویت خود را به عنوان یک زن و همسر حفظ کنید. زنی که توجه به روابطش به قیمت از دست دادن هویتش تمام شود به خود و روابطش صدمه می*زند. زیرا این مسئله باعث می*شود که وی خود را بخشنده*تر و دوست داشتنی*تر از شوهرش ببیند و فکر کند که همسرش بی*نهایت خودخواه و ناسپاس است*. مردها با زنی به عنوان همسر در ارتباط دایمی باقی خواهند ماند که هویت مستقل و قوی خود را حفظ کند.16 - اگر احساس می*کنید که در روابط خود با همسرتان از عزت نفس پایینی برخوردارید و میل دارید که او را وادارید تا در این زمینه به شما کمک کند که از احساس خوبی برخوردار شوید اشتباه می*کنید. این مسئله مشکل شماست شخصاً روی آن کار کنید و در صورت لزوم از یک روان*شناس کمک بخواهید.17 - زمانی که همسرتان از فشار عصبی رنج می*برد سعی نکنید از لحاظ احساسی به او نزدیک شوید. زیرا اگر برای صمیمیت و نزدیک شدن به او فشار آورید فقط او را عصبانی*تر کرده و از خود دور می*کنید. زمانی که استرس او کم شود به حالت عادی خودش بر می*گردد.18 - در زندگی زناشویی خویش سعی کنید خود را مسؤول خوشبختی خود بدانید. زنی که مسؤولیت خوشبختی زندگی مشترک را فقط بر عهده شوهرش می*گذارد یک همسر آزرده و افسرده به بار می*آورد.19 - او را به دوست نداشتن و گریزان بودن از همسر و زندگی متهم نکنید. زیرا وی اعتقاد دارد که شریک زندگی*اش را دوست دارد و از او گریزان نیست ولی به نظرش او را متهم به چیزی می*کنید که در موردش صدق نمی*کند و این مسئله موجب کدورت در روابط می*شود.20 - وقتی شما در می*یابید که در ایجاد مشکلات زندگی خود سهم داشته*اید و آن را به همسرتان بگویید عشق و محبت بار دیگر در زندگی*تان شکوفا می*شود. زیرا بعد از آن همسرتان نیز سهم خود را می*پذیرد و با کمک شما درصدد رفع مشکل بر می*آید .